Majo Eigedom AS - Starter som systemhus forhandler

Majo Eigedom AS - Starter som systemhus forhandler

Den 01. august braker det løs som ny forhandler i Systemhuskjeden for Majo-gjengen! Vi gleder oss til å ta fått på nye inspirerende og elegante boliger.

Majo Eigedom AS er nytt medlem i Systemhus fra august

I august går Majo Eigedom AS inn i Systemhus. Med systemer for drift, gode innkjøpssystemer og tekniske tjenester fra Systemhus, vil Majo Eigedom utvikle seg videre sammen med landets største huskjede.

- Det er det totale tilbudet som Systemhus og Mestergruppen har som gjør at vi fra august har meldt overgang til Systemhus. Vi ønsker å bli en enda bedre leverandør av hus og rehabiliteringsprosjekter for kundene våre med verktøyene og systemene fra Systemhus, sier Jon Magne Gabrielli, daglig leder i Majo Eigedom.


Økte omsetningen med 60%

Majo Eigedom i Knarvik har utviklet eiendom, bygget boliger og hytter i Bergensområdet siden 2003. Bedriften startet i det små med noen få byggeprosjekter, og har hatt god vekst de siste årene med økning i omsetningen fra 30 mill. i 2014 til 48 mill. i 2019. 

I dag er det 15 ansatte og en lærling i bedriften. Å ha en til to lærlinger i bedriften til enhver tid er en av de viktigste måtene å rekruttere flinke folk på for Majo Eigedom.

- Å ha en stabil og dyktig stab er viktig for oss, og vi har en filosofi om å ansette fremfor å leie inn arbeidskraft. Vi er godkjent lærlingebedrift, og lærlingene tilfører oss mye. Samtidig gir vi tilbake til storsamfunnet, sier Jon Magne Gabrielli videre.
 

Mer rehabilitering og flere hytter i kjølvannet av korona

Etter hvert som behovene til kundene har endret seg, har Majo Eigedom sitt tilbud til kundene blitt justert. Det er bakgrunnen for at en ny rehabiliteringsavdeling ble etablert i vinter. 

Etterspørselen etter fagfolk til å bytte tak, skifte dører og vinduer, tilbygg og andre oppussingsprosjekter i hus og hytter har nærmest eksplodert i kjølvannet av korona.

En annen trend er at mange vil bygge hytte. 

- Å bygge hytte har blitt kjempepopulært i år, særlig nå som mange ser at korona kan begrense mulighetene for å reise utenlands fremover, sier Magnus Johan Helgesen, byggeleder og eier av bedriften. Det var han som etablerte Majo Eigedom for 17 år siden.


Nye byggeprosjekter

Bedriften jobber for tiden med byggefeltet Stølhaugen i Alversund. I vakre omgivelser og med utsikt over fjorden bygges 26 boliger for både barnefamilier og godt voksne som ønsker å bo i en ny og mer lettstelt bolig. Her er det gangavstand til badeplass og marina. Her er gode fortau, gatelys og lekeplasser og ny skole kommer i 2021. 

I august starter Majo opp et nytt byggefelt med 10 nye boenheter med tomt ned til sjøen. Dette byggefeltet ligger på Leknes 10 min unna Knarvik.

- Boligfeltene kommer til skinne når vi er ferdige, med gang- og sykkelveg inn til skole, fritidstilbud og barnehage. Her skal det være godt å bo, forteller Jon Magne Gabrielli.
 
 

Friske hjem

Byggelederen beskriver en dreining i markedet de siste årene fra store, kostbare eneboliger, til mindre og mer nøkterne boliger. Han gleder seg til å kunne presentere de nye husene og hyttene fra Systemhus. 

- Husene og hyttene fra Systemhus passer svært godt i vårt marked. Husene har et moderne design, samtidig som god byggekvalitet er ivaretatt. Friske Hjem-konseptet til Systemhus vektlegger godt inneklima, lyd, lys, planløsning, energi, teknologi og miljø. Det etterspør kundene våre, fortsetter byggeleder Helgesen.

Gode systemer for å drifte byggeprosjektene enda mer effektivt og med færre muligheter for feil får Majo Eigedom hos Systemhus. Med Systemhus kommer også tilgang på Mestergruppens arkitekt- og konsulentavdeling.
 
 - Det er viktig for kundene våre, siden de aller fleste boligene vi bygger tilpasses kundens ønsker. Kanskje flyttes et vindu, vegger flyttes eller planløsningen gjøres om, legger han til. Vi har også i samarbeid med Mestergruppens store arkitektavdeling god anledning til å utforme hus til kunden helt fra start og helt etter kundens behov. 


Styrker tilbudet i Bergensområdet

- Med Majo Eigedom på laget styrker vi tilbudet vårt til kundene i Bergensområdet. 

Majo Eigedom har gode referanser og er en solid og skikkelig bedrift som passer godt i Systemhus-kjeden.
 
 - Vi ønsker Majo Eigedom velkommen til oss, og ser frem til samarbeidet, avrunder Hardarson.